Faculty
 • Prof. Jun Tao
  陶军 教授

 • Assoc. Prof. Zi-Shuo Yao
  姚子硕 副教授

 • Assoc. Prof. Meng Yu
  余蒙 副教授

Postdoctoral Fellow
 • Welcome
  Always available

Ph.D. Students
 • Yu-Meng Zhao
  赵雨萌, 2020

 • Cheng-Dong Liu
  柳承东, 2020

 • Zhi-Kun Liu
  刘志坤, 2021

 • Yu-Xia Li
  李宇霞, 2021

 • Ling-Tai Yue
  岳令泰, 2021

 • Yu-Xiao Chen
  陈宇啸, 2022

 • Hong-Tai Chen
  陈洪太, 2022

 • Xin-Li Shi
  史新利, 2023

 • Lu-Yao Wang
  王璐瑶, 2023

 • Hao-Ran Wang
  王浩然, 2023

 • Jin-Song Wang
  王劲松, 2023

 • Jia-Wei Cheng
  程佳伟, 2023

M. Sc. Students
 • Jing-Hui Zhou
  周京辉, 2021

 • Xin Guo
  郭欣, 2021

 • Yan Zhang
  张妍, 2021

 • Qi Chen
  陈琪, 2022

 • Meng-Tong Ren
  任梦桐, 2022

 • Ke Lu
  鲁珂, 2022

 • Lei Zhang
  张蕾, 2022

 • Chuan-Xin Bao
  鲍传欣, 2022

 • Ai-Wen Ge
  葛爱文, 2023

 • Jia-Hui Zhang
  张佳慧, 2023

 • Hai-Bo Liu
  柳海博, 2023

 • Jia-Qing Zhang
  张家卿, 2023

Former Members

Xiao-Xue Liu (刘晓雪), PhD 2023, Zhejiang Pharmaceutical University

Ke Sun (孙科), PhD 2023, Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute

Xue-Yang Ji (冀学洋), PhD 2023, Liaocheng University

Zheng Tang (汤筝), PhD 2022, Henan University

Jin-Peng Xue (薛金鹏), PhD 2022, Ningbo University

Yun Li (李昀), PhD 2022, Henan University

Yao-Yao Wang (王瑶瑶), PhD 2021, Liaocheng University

Jing-Hua Yang (杨静花), PhD 2021, postdoc. at Beijing Institute of Technology

Xiao-Peng Sun (孙肖朋), PhD 2020, Henan University

Yue Li (李悦), PhD 2020, postdoc. at the Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences

Fu-Ling Liu (刘福玲), PhD 2018, Linyi University

Wen-Ting Deng (邓文婷), PhD 2018, Gannan Normal University

Chun-Feng Wang (王春凤), PhD 2016, Guangdong Academy of Environmental Science

Jia Li (李佳), PhD 2016, Ningbo University

Xiang-Yi Chen (陈祥奕), PhD 2015, Fujian Institute for Food and Drug Quality Control

Feng-Lei Yang (杨凤磊), PhD 2012, Jiangsu Normal University

Jia-Ping Tong (仝佳平), PhD 2012, Training Base of Army Logistics University of PLA

Rong-Jia Wei (危荣佳), PhD 2011, Jinan University

Bao Li (李宝), PhD 2010, Huazhong University of Science and Technology

Yue-Ling Bai (柏跃玲), PhD 2009, Shanghai University

Cheng-Yang Yue (岳呈阳), Postdoctoral fellow 2014, Jining University

Xiao-Jun Sun (孙小军), Postdoctoral fellow 2008-2010, Guangxi Normal University