Faculty
 • Prof. Jun Tao
  陶军 教授

 • Assoc. Prof. Zi-Shuo Yao
  姚子硕 副教授

Postdoctoral Fellow
 • Dr. Chun-Feng Wang
  王春凤, 2016

Ph.D. Students
 • Yue Li
  李悦, 2015

 • Xiao-Peng Sun
  孙肖朋, 2016

 • Jing-Hua Yang
  杨静花, 2016

 • Yao-Yao Wang
  王瑶瑶, 2017

 • Jin-Peng Xue
  薛金鹏, 2017

 • Yun Li
  李昀, 2017

 • Zheng Tang
  汤筝, 2018

 • Xue-Yang Ji
  冀学洋, 2018

 • Jing-Lin Liu
  刘敬琳, 2018

 • Yan-Xin Zhao
  赵严欣, 2019

 • Xiao-Xue Liu
  刘晓雪, 2019

 • Ke Sun
  孙科, 2019

M. Sc. Students
 • Ting-Ting Ma
  麻婷婷, 2017

 • Na Li
  李娜, 2017

 • Xiao-Lei Wang
  王晓蕾, 2017

 • Zhi-Kun Liu
  刘志坤, 2018

 • Hui-Miao Li
  李慧苗, 2018

 • Qi Zhao
  赵琪, 2018

 • Ya-Nan Dong
  董亚楠, 2019

 • Jia-Ping Wang
  王佳平, 2019

 • Yu-Xia Li
  李宇霞, 2019

 • Cong Wu
  吴聪, 2019

Former Members

Xiao-Jun Sun, Postdoctoral fellow 2008-2010, Guangxi Normal University
Yue-Ling Bai, PhD 2009, Shanghai University
Bao Li, PhD 2010, Huazhong University of Science and Technology
Rong-Jia Wei, PhD 2011, Jinan University
Jia-Ping Tong, PhD 2012, Training Base of Army Logistics University of PLA
Feng-Lei Yang, PhD 2012, Jiangsu Normal University
Xiang-Yi Chen, PhD 2015, Fujian Institute for Food and Drug Quality Control
Jia Li, PhD 2016, Ningbo University
Chun-Feng Wang, PhD 2016
Fu-Ling Liu, PhD 2018, Linyi University
Wen-Ting Deng, PhD 2018, Guangxi Medical University