Faculty
 • Prof. Jun Tao
  陶军 教授

 • Assoc. Prof. Zi-Shuo Yao
  姚子硕 副教授

 • Assoc. Prof. Meng Yu
  余蒙 副教授

Postdoctoral Fellow
 • Awaiting
  Always Welcome

Ph.D. Students
 • Jin-Peng Xue
  薛金鹏, 2017

 • Yun Li
  李昀, 2017

 • Zheng Tang
  汤筝, 2018

 • Xue-Yang Ji
  冀学洋, 2018

 • Jing-Lin Liu
  刘敬琳, 2018

 • Yan-Xin Zhao
  赵严欣, 2019

 • Xiao-Xue Liu
  刘晓雪, 2019

 • Ke Sun
  孙科, 2019

 • Yu-Meng Zhao
  赵雨萌, 2020

 • Cheng-Dong Liu
  柳承东, 2020

 • Zhi-Kun Liu
  刘志坤, 2021

 • Yu-Xia Li
  李宇霞, 2021

 • Ling-Tai Yue
  岳令泰, 2021

M. Sc. Students
 • Ya-Nan Dong
  董亚楠, 2019

 • Jia-Ping Wang
  王佳平, 2019

 • Cong Wu
  吴聪, 2019

 • Shi-Hang Shi
  时诗航, 2020

 • Weng-Ting Liu
  刘文婷, 2020

 • Wen-Feng Deng
  邓文峰, 2020

 • Ju Wang
  王菊, 2020

 • Jing-Hui Zhou
  周京辉, 2021

 • Xin Guo
  郭欣, 2021

 • Yan Zhang
  张妍, 2021

Former Members

Xiao-Peng Sun (孙肖朋), PhD 2020, Henan University

Yue Li (李悦), PhD 2020, North China University of Science and Technology

Fu-Ling Liu (刘福玲), PhD 2018, Linyi University

Wen-Ting Deng (邓文婷), PhD 2018, Guangxi Medical University

Chun-Feng Wang (王春凤), PhD 2016, Postdoctoral fellow 2017-2019, Yangzhou University

Jia Li (李佳), PhD 2016, Ningbo University

Xiang-Yi Chen (陈祥奕), PhD 2015, Fujian Institute for Food and Drug Quality Control

Feng-Lei Yang (杨凤磊), PhD 2012, Jiangsu Normal University

Jia-Ping Tong (仝佳平), PhD 2012, Training Base of Army Logistics University of PLA

Rong-Jia Wei (危荣佳), PhD 2011, Jinan University

Bao Li (李宝), PhD 2010, Huazhong University of Science and Technology

Yue-Ling Bai (柏跃玲), PhD 2009, Shanghai University

Cheng-Yang Yue (岳呈阳), Postdoctoral fellow 2014, Jining University

Xiao-Jun Sun (孙小军), Postdoctoral fellow 2008-2010, Guangxi Normal University